Nowe atrakcje

1.   Nowy Program Kolonijny 

2.   Plac zabaw –urządzenia z bogatej oferty Huck Polska m.in. karuzele obrotowe, ptasie gniazdo, huśtawka „super lina”

3.   Boisko do piłki nożnej plażowej oraz piłki siatkowej plażowej

 

Zaliczka na Kolonie Letnie 2014

Do dnia 15 lutego 2014 roku należy wpłacać zaliczkę za kolonie w wysokości 300zł

Dzisiaj stronę odwiedziło:
128
osób

Oferta

Zobacz również

Zielona szkoła

PROGRAM WYPOCZYNKU ŚRÓDROCZNEGO

"ZIELONA SZKOŁA"

Zapraszamy do pobytów 12-to dniowych, a co najmniej tygodniowych. Mając na uwadze możliwości i potrzeby naszych klientów przyjmujemy grupy także na krótsze okresy.

Zapewniamy:

Stan środowiska naturalnego wokół Domu Wczasów Dziecięcych w Wygoninie:

Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie na Kaszubach położony jest na obszarze należącym do najbardziej malowniczych krajobrazów Pomorza. Głównym bogactwem tego terenu są lasy i liczne jeziora rynnowe (Borzechowskie Wielkie, Krąg, Zagnanie), które w połączeniu tworzą swoisty mikroklimat stanowiący dogodne warunki do rozwoju roślin.

Dzięki temu można spotkać na tym terenie osobliwe gatunki fauny i flory, parki krajobrazowe oraz rezerwaty przyrody. Do walorów przyrodniczych należą: Wdzydzki Park Krajobrazowy, Podworski Park Krajobrazowy z "Chińską Górą", Rezerwat przyrodniczy jeziora Krąg, Jeziora Polaszkowskie oraz wiele innych osobliwości przyrody.

Czyste, ekologiczne środowisko wolne od uciążliwości przemysłowych sprawia, że obszar ten może poszczycić się nieskażonym powietrzem. Równinne ukształtowanie terenu i duża lesistość powodują, że krajobraz jest umiarkowanie zróżnicowany. W rejonie dużych enklaw nieleśnych występują rozległe panoramy widokowe, a koncentracja lokalnych walorów krajobrazowych ma miejsce w rejonach zbiorników wodnych i polan śródpolnych, tworzących wnętrza krajobrazowe.

Opis programu:

Przebywanie i prowadzenie zajęć w środowisku nie zdegradowanym, ciekawym przyrodniczo ułatwia wytworzenie pozytywnych postaw wobec przyrody. Zapewnia dzieciom bezpośredni kontakt i optymalne warunki do wielostronnego przeżywania, działania, poznawania środowiska przyrodniczego. Ważnym środkiem przekazu jest zabawa z przyrodą i w przyrodzie, która ukazuje nowe podejście do siebie wzajemnie i do środowiska.

Aktywne formy spędzania czasu wiążemy z bogatą ofertą zajęć przyrodniczo-ekologicznych, sportowo-rekreacyjnych, terenowych oraz zajęć uaktywniających zdolności i zainteresowania dzieci.

Specyfikacją pracy wychowawczej są zajęcia służące rozwiązywaniu problemów interpersonalnych, uczące umiejętności współpracy w zespole.

Dbamy o to, aby zajęcia sprzyjały podniesieniu samooceny dziecka, stwarzały okazje przeżycia sukcesu i poczucia własnej atrakcyjności.

 

 
 
wykonane przez derwi.pl