AWARIA LINII TELFONICZNEJ

 

Kolonie letnie
2019 r.

Dzisiaj stronę odwiedziło:
292
osoby

Oferta

Zobacz również

Turnus integracyjny

1. Nazwa:

Program pracy Domu Wczasów Dziecięcych w Wygoninie dla dzieci ze szkół podstawowych.

2. Czas trwania:

12-dniowe turnusy w ciągu roku szkolnego według ustalonego harmonogramu. Odpłatność - 308,00zł/osoba.

3. Odbiorcy:

Grupy szkolne według podziału:

 1. grupy szkolne: dzieci z klas I-III, dzieci z klas IV-VI
 2. klasy szkolne: dzieci z danej klasy szkoły podstawowej lub gimnazjum.

4. Realizacja zadań:

 1. Zadania programowe realizowane są poprzez zapewnienie dzieciom w szczególności:
  • warunków sprzyjających wzmocnieniu oglnej kondycji psychofizycznej,
  • udział w zajęciach edukacyjnych z wykorzystaniem warunków klimatycznych oraz krajoznawczych,
  • udział w zajęciach wychowawczych, profilaktycznych i terapeutycznych,
  • kontynuowanie nauki szkolnej,
  • udział w zajęciach sportowo - rekreacyjnych, ekologicznych i kulturalno oświatowych.
 2. Dom Wczasów zapewnia dzieciom:
  • całodobową opiekę,
  • całodzienne wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych dziecka według ustalonych norm i zasad żywieniowych,
  • odpowiednie warunki mieszkaniowe,
  • opiekę medyczną.

 

 
 
wykonane przez derwi.pl