AWARIA LINII TELFONICZNEJ

 

Kolonie letnie
2019 r.

Dzisiaj stronę odwiedziło:
292
osoby

Oferta

Zobacz również

Oferta

Prowadzimy całoroczną działalność dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i terapeutyczną. Zapewniamy stałą, z wysokimi kwalifikacjami kadrę pedagogiczną i medyczną. Pracujemy z dziećmi według własnych, sprawdzonych programów.

Na wszystkich rodzajach turnusów zapewniamy całodzienne wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych dziecka według norm i zasad żywieniowych – 4 posiłki dziennie.

Zajęcia profilaktyczno – edukacyjno – terapeutyczne, ekologiczne i sportowo-rekreacyjne dostosowane są do wieku, potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci.

Realizujemy wskazania do pracy z dziećmi zgłoszone przez szkołę, rodziców i inne podmioty kierujące dzieci do placówki. Oczekiwania naszych klientów traktowane są z wielką odpowiedzialnością. Kadra pedagogiczna posiada bogaty i różnorodny warsztat pracy nieustannie doskonalony, co gwarantuje usługi na najwyższym poziomie merytorycznym i metodycznym.

Organizujemy

 
 
wykonane przez derwi.pl