Kolonie letnie
2019 r.

UWAGA

ZMIANA RACHUNKU
BANKOWEGO

Dzisiaj stronę odwiedziło:
8
osób

Oferta

Zobacz również

Zielone lekcje

Zapraszamy  do poszerzania swojej wiedzy przyrodniczej w aktywny sposób. Organizujemy tzw. „zielone lekcje” by  umożliwić dzieciom kontakt z żywą przyrodą i otaczającym ich światem oraz przekazać tajniki funkcjonowania przyrody w sposób, który zagwarantuje proste przyswojenie informacji.

Zmiana otoczenia, kontakt z przyrodą, powodują zaangażowanie emocji i zwiększają trwałość uzyskiwanych informacji. Zajęcia terenowe umożliwiają również sprawdzanie posiadanej wiedzy i wykształconych umiejętności w praktycznym działaniu, podejmowanym w naturalnych warunkach oraz stanowią doskonałą okazję do działań wychowawczych. Podczas zajęć w terenie możemy zwrócić uwagę na korzystny i niekorzystny wpływ człowieka na środowisko. Poznając życie organizmów żywych w ich naturalnym środowisku oraz obserwując zjawiska zachodzące w przyrodzie, dzieci uświadamiają sobie znaczenie środowiska naturalnego dla człowieka, widzą jego piękno i czyhające na nie zagrożenia w postaci zanieczyszczenia i dewastacji. Dlatego każde wyjście w teren jest cenną okazją do kształtowania postaw proekologicznych.

Podczas zajęć realizowane są tematy wybrane z naszej oferty, którą dostosowaliśmy do poziomu kształcenia oraz wieku uczestników. Wiedząc, że najlepszym sposobem edukacji  jest niewątpliwie nauczanie i wychowywanie dzieci w kontakcie z naturą, staramy się aby nasze lekcje w lesie były znakomitą okazją do podglądania życia przyrody, słuchania jej odgłosów, poznawania najpospolitszych roślin oraz zachowań zwierząt.

Zdjęcia z "zielonych lekcji" możecie zobaczyć w naszej galerii, zapraszamy.

 

powrót

 
 
wykonane przez derwi.pl