Kolonie letnie
2019 r.

UWAGA

ZMIANA RACHUNKU
BANKOWEGO

Dzisiaj stronę odwiedziło:
10
osób

Oferta

Zobacz również

Zatrudnimy kadrę koloniją

Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie zatrudni na 12- to dniowe turnusy kolonijne:

Wychowawców - turnusy do wyboru od  I do V

Ratowników - turnusy do wyboru od  I do V

Pielęgniarkę - turnus I

 

Wynagrodzenie 1.350,00 zł brutto za turnus, wyżywienie, zakwaterowanie gratis.

 

Terminy poszczególnych turnusów w zakładce Kolonie letnie (www.wygonin.pl).

 

Wymagania formalne:

- przesłanie cv,

- skan kursu dla wychowawców bądź  zaświadczenie o wykonywaniu zawodu nauczyciela,

- aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno - epidemiologicznych bądź zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pracy w charakterze wychowawcy na kolonii,

- zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego lub pisemne oświadczenie o niekaralności,

- wskazanie terminu wybranego turnusu.

 

Umiejętności wychowawców:

- prowadzenie różnorodnych zajęć sportowo - rekreacyjnych, terenowych, świetlicowych, wychowawczych dla powierzonej grupy kolonijnej,

- przygotowanie grupy do aktywnego udziału w realizacji programu kolonijnego,

 - dbałość o bezpieczeństwo, dobrą atmosferę w grupie.

 

Zakres obowiązków ratownika:

- nadzór nad kąpielą dzieci w pobliskim jeziorze,

- obsługa sprzętu dyskotekowego przy imprezach muzycznych, w tym dyskotekach.

 

Zgłoszenia najpóźniej do 31 marca 2017r.

 

powrót

 
 
wykonane przez derwi.pl