Kolonie letnie
2019 r.

UWAGA

ZMIANA RACHUNKU
BANKOWEGO

Dzisiaj stronę odwiedziło:
10
osób

Oferta

Zobacz również

Spotkanie z Policjantem

W naszym ośrodku duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną  z bezpieczeństwem dzieci. W ramach zwiększenia świadomości podopiecznych, w tym kierunku,  9 grudnia zostało zoorganizowane spotkanie z Policjantem Komendy Policji w Liniewie. W pogadance uczestniczyły dzieci ze Starogardu Gdańskiego przebywające w Domu Wczasów Dzieciecych na turnusie wychowawczo - profilaktycznym.

 Dzieci miały okazję porozmawiać z Policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa na drodze,  prawidłowym przechodzeniu przez ulicę, zachowaniu się na przejściach dla pieszych oraz bezpiecznym  oczekiwaniu na autobus szkolny, jak również o ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu. Nasz Gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czychać na dziecko w czasie przemieszczania się po drodze, omówił  sposoby unikania lub pokonywania ich. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. W dalszej części funkcjonariusz mówił o odpowiedzialności prawnej nieletnich, agresji i przemocy wobec rówieśników i pracowników szkoły oraz zasadach zachowania które obowiązują w  szkole i poza nią. Wspomniał o grożących niebezpieczeństwach związanych z  piciem alkoholu i paleniem papierosów. Poruszył także temat odpowiedzialności karnej za używanie słów wulgarnych w miejscach publicznych, niszczeniu mienia prywatnego i społecznego, wagarów i przeszkadzaniu w czasie lekcji i zajęć. Na spotkaniu uczestnicy pogadanki  dowiedzieli się, jakie mają prawa i obowiązki w świetle prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz jakie postawy powinni przyjmować uczniowie, gdy są namawiani do czynu zabronionego przez prawo. Prowadzący prelekcję uświadomił uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy. Na co dzień mogą liczyć na pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane.  Poruszane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród słuchających, o czym świadczyły liczne pytania kierowane do policjanta.

 Fachowe przeprowadzenie zajęć przez specjalistę w dużym stopniu przyczyni  się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i poprawy bezpieczeństwa wśród uczniów oraz, mamy nadzieję, że pozytywnie wpłynie na ich zachowanie w szkole i poza nią. Ufamy, że dzięki takim spotkaniom policjant będzie kojarzył się dzieciom, jako osoba, której nie należy się bać i do której zawsze i w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc.

Zajęcia z policjantem w naszym ośrodku odbędą się jeszcze dwukrotnie podczas trwania turnusów wychowawczo - profilaktycznych w grudniu i styczniu.

 

Zdjęcia ze spotkania z panem policjantem można zobaczyć w galerii . Zapraszamy.

 

powrót

 
 
wykonane przez derwi.pl