Kolonie letnie
2019 r.

UWAGA

ZMIANA RACHUNKU
BANKOWEGO

Dzisiaj stronę odwiedziło:
10
osób

Oferta

Zobacz również

Odpłatności za kolonie letnie 2016r.

 

 Uwaga!

Informacje skierowane do osób będących na liście koloni letnich 2016r.

 

Szanowni Państwo

Najpóźniej do dnia 15 lutego 2016 roku należy przesłać umowę - zgłoszenie na kolonie letnie 2016 oraz wpłacić zaliczkę w wysokości 300 zł. Pozostałą należność w wysokości 960 zł w terminach:

Turnus I , II i III   -  do 10 czerwca 2016r.

Turnus IV, V   -  do 10 lipca 2016r.

Konto:  Powiatowe Centrum Oświaty w Kościerzynie - DWD Wygonin Bank Spółdzielczy w Kościerzynie 06 8328 0007 2001 0011 4387 0002

Karty kolonijne dzieci prosimy przesłać najpóźniej do 20 czerwca.

Rezygnacja z kolonii

1) Nie uiszczenie opłat w wymienionych wyżej  terminach spowoduje skreślenie dziecka z listy uczestników kolonii.

2) Wpłacona kwota zaliczki oraz pozostała należność nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem rezygnacji z kolonii udokumentowanej względami  zdrowotnymi dziecka oraz innymi przypadkami losowymi.

 

Druk umowy-zgłoszenie na kolonie letnie 2016r. znajduje się w drukach do pobrania

powrót

 
 
wykonane przez derwi.pl