Kolonie letnie
2019 r.

UWAGA

ZMIANA RACHUNKU
BANKOWEGO

Dzisiaj stronę odwiedziło:
6
osób

Oferta

Zobacz również

Odpłatność za kolonie letnie 2017r.

 

Szanowni Państwo

W związku ze scentralizowanym modelem rozliczeń VAT będący skutkiem orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015r., zmuszeni jesteśmy dokonać zmiany odpłatności za kolonie letnie. Do ceny ubiegłorocznej w wys. 1260 zł doliczyć należy stosowny podatek VAT, ostatecznie odpłatność za 12-to dniowy turnus wynosi 1365 zł.

Najpóźniej do dnia 15 lutego 2017 roku należy przesłać umowę - zgłoszenie na kolonie letnie 2017 oraz wpłacić zaliczkę w wysokości 365 zł. Pozostałą należność w wysokości 1 000 zł w terminach:

Turnus I , II i III   -  do 10 czerwca 2017r.

Turnus IV, V   -  do 10 lipca 2017r.

Konto:  Centrum Usług Wspólnych w Kościerzynie - DWD Wygonin Bank Spółdzielczy w Kościerzynie  69 8328 0007 2001 0014 1367 0003

Karty kolonijne dzieci prosimy przesłać najpóźniej do 20 czerwca.

Rezygnacja z kolonii

1) Nie uiszczenie opłat w wymienionych wyżej  terminach spowoduje skreślenie dziecka z listy uczestników kolonii.

2) Wpłacona kwota zaliczki oraz pozostała należność nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem rezygnacji z kolonii udokumentowanej względami  zdrowotnymi dziecka oraz innymi przypadkami losowymi.

 

powrót

 
 
wykonane przez derwi.pl