AWARIA LINII TELFONICZNEJ

 

Kolonie letnie
2019 r.

Dzisiaj stronę odwiedziło:
292
osoby

Oferta

Zobacz również

Kolonie letnie 2018 r.

Szanowni Państwo

W związku z zakwalfikowaniem dziecka na kolenie letnie w Domu Wczasów Dziecięcych w Wygoninie, uprzejmie prosimy o dopełnienie poniższej formalności:

Najpóźniej do dnia 20 lutego 2018 roku należy pobrać (www.wygonin.pl, zakładka do pobrania) i odesłać uzupełnioną umowę-zgłoszenie na kolonie letnie 2018 oraz wpłacić zaliczkę w wysokości 413 zł. Pozostałą należność w wysokośći 1 000 zł w terminach:

Turnus I, II i III - do 10 czerwca 2018 r.
Turnus IV i V - do 10 lipca 2018 r.

Konto: Centrum Usług Wspólnych w Kościerzynie - DWD Wygonin Bank Spódzielczy w Kościerzynie

03 8328 0007 2001 0014 7125 0003

 

Rezygnacja z kolonii

1) Nie uiszczenie opłaty w wymienionych wyżej terminach.

2) Wpłacona kwota zaliczki oraz pozostała należność nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem rezygnacji z kolonii udokumentowanej względami zdowotnymi dziecka oraz innymi przypadkami losowymi.

3) Rezygnację zgłaszać możliwie niezwłocznie, aby nie blokować miejsca.

powrót

 
 
wykonane przez derwi.pl