Kolonie letnie
2019 r.

UWAGA

ZMIANA RACHUNKU
BANKOWEGO

Dzisiaj stronę odwiedziło:
8
osób

Oferta

Zobacz również

Szanowni Państwo

W związku z zakwalifikowaniem dzieci na kolonie letnie w Domu Wczasów Dziecięcych w Wygoninie, uprzejmie prosimy o dopełnienie poniższej formalności:

Najpóźniej do dnia 15 lutego 2019 roku należy pobrać (www.wygonin.pl, zakładka do pobrania) i odesłać uzupełnioną umowę-zgłoszenie na kolonie letnie 2019 oraz wpłacić zaliczkę w wysokości 413 zł. Pozostałą należność w wysokości 1000 zł w terminach:

Turnus I, II i III – do 10 czerwca 2019r.

Turnus IV, V – do 10 lipca 2019r.

Konto: DWD Wygonin Bank Spółdzielczy w Kościerzynie
03 8328 0007 2001 0014 7125 0003

Karty kolonijne dzieci prosimy przesłać najpóźniej do 15 czerwca.

Rezygnacja z kolonii

1)  Nieuiszczenie opłat w wymienionych wyżej terminach

2) Wpłacona kwota zaliczki oraz pozostała należność nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem rezygnacji z kolonii udokumentowanej względami zdrowotnymi dziecka oraz innymi przypadkami losowymi.

3) Rezygnację zgłaszać możliwie niezwłocznie, aby nie blokować miejsca.

powrót

 
 
wykonane przez derwi.pl