Nowe atrakcje

1.   Nowy Program Kolonijny 

2.   Plac zabaw –urządzenia z bogatej oferty Huck Polska m.in. karuzele obrotowe, ptasie gniazdo, huśtawka „super lina”

3.   Boisko do piłki nożnej plażowej oraz piłki siatkowej plażowej

 

Zaliczka na Kolonie Letnie 2014

Do dnia 15 lutego 2014 roku należy wpłacać zaliczkę za kolonie w wysokości 300zł

Dzisiaj stronę odwiedziło:
58
osób

Oferta

Zobacz również

Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie

Witamy na stronie Domu Wczasów Dziecięcych w Wygoninie - placówce oświatowej Powiatu Kościerskiego zapewniającą zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Placówka przeznaczona jest do turnusowego pobytu dzieci, wspomaga wychowanie, opiekę szkolną i rodzinną. Ukierunkowana na profilaktykę problemów dzieci, w tym patologii wśród dzieci, edukację ekologiczną i regionalną, promowanie zdrowia oraz aktywnych form wypoczynku dziecięcego.

Misją Domu Wczasów Dziecięcych w Wygoninie jest dostarczanie dzieciom doświadczeń społecznych mających korzystny wpływ na prawidłowe kształtowanie sfer rozwojowych dzieci.

„Tworzymy atmosferę serdeczności, uczymy samoakceptacji i wiary we własne siły, nawiązywania dobrych stosunków z innymi, budowania przyjaźni i koleżeństwa, pokazujemy pozytywne sposoby rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w sytuacjach trudnych”.

Organ prowadzący: Powiat Kościerski

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku

 

Ośrodek położony jest w wydzielonym kompleksie leśnym, w otoczeniu jezior, na pograniczu Pojezierza Kociewskiego i Kaszub.

Podstawowy element krajobrazu, który otacza pawilon mieszkaniowy,kompleks boisk sportowo-rekreacyjnych, placów zabaw oraz ciągów spacerowych to lasy, zieleń, krzewy, woda, darzące każdego czystym i zdrowym powietrzem oraz ciszą i spokojem.

Atrakcją położenia Ośrodka jest mikroklimat, czyste, ekologiczne środowisko oraz doskonałe warunki do nauki i wzmocnienia ogólnej kondycji psychofizycznej. Urządzenie Ośrodka samo w sobie posiada walory terapeutyczne sprzyjające realizacji ważnych zadań oświatowych w zakresie profilaktyki problemów dzieci, terapii, edukacji ekologicznej oraz aktywnego wypoczynku. Posiadamy pozytywną opinię ochrony środowiska o czystości ekologicznej tych terenów oraz kartę kwalifikacyjną obiektu.

Serdecznie zapraszamy

 
 
wykonane przez derwi.pl