AWARIA LINII TELFONICZNEJ

 

Kolonie letnie
2019 r.

Dzisiaj stronę odwiedziło:
45
osób

Oferta

Zobacz również

Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie

Witamy na stronie Domu Wczasów Dziecięcych w Wygoninie - placówce oświatowej Powiatu Kościerskiego zapewniającą zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Placówka przeznaczona jest do turnusowego pobytu dzieci, wspomaga wychowanie, opiekę szkolną i rodzinną. Ukierunkowana na profilaktykę problemów dzieci, w tym patologii wśród dzieci, edukację ekologiczną i regionalną, promowanie zdrowia oraz aktywnych form wypoczynku dziecięcego.

Misją Domu Wczasów Dziecięcych w Wygoninie jest dostarczanie dzieciom doświadczeń społecznych mających korzystny wpływ na prawidłowe kształtowanie sfer rozwojowych dzieci.

„Tworzymy atmosferę serdeczności, uczymy samoakceptacji i wiary we własne siły, nawiązywania dobrych stosunków z innymi, budowania przyjaźni i koleżeństwa, pokazujemy pozytywne sposoby rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w sytuacjach trudnych”.

Organ prowadzący: Powiat Kościerski

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku

 

Ośrodek położony jest w wydzielonym kompleksie leśnym, w otoczeniu jezior, na pograniczu Pojezierza Kociewskiego i Kaszub.

Podstawowy element krajobrazu, który otacza pawilon mieszkaniowy,kompleks boisk sportowo-rekreacyjnych, placów zabaw oraz ciągów spacerowych to lasy, zieleń, krzewy, woda, darzące każdego czystym i zdrowym powietrzem oraz ciszą i spokojem.

Atrakcją położenia Ośrodka jest mikroklimat, czyste, ekologiczne środowisko oraz doskonałe warunki do nauki i wzmocnienia ogólnej kondycji psychofizycznej. Urządzenie Ośrodka samo w sobie posiada walory terapeutyczne sprzyjające realizacji ważnych zadań oświatowych w zakresie profilaktyki problemów dzieci, terapii, edukacji ekologicznej oraz aktywnego wypoczynku. Posiadamy pozytywną opinię ochrony środowiska o czystości ekologicznej tych terenów oraz kartę kwalifikacyjną obiektu.

Serdecznie zapraszamy

 
 
wykonane przez derwi.pl